Üretim

Koç Tekstil San. Tic. Ve Ltd. Şti.

Üretimin amacını, mal ve hizmet sağlayarak insan ihtiyaçlarının karşılanması olarak ifade edebiliriz. Çeşitli kaynakların belli bir düzen içinde, planlı ve belirli bir amaç yönünde bir araya getirilmesi ile ortaya yeni bir mal veya hizmetin ortaya çıkarılması da denilebilir. Üretim yönetimi ise, kapsamı bakımından daha geniş, iş kapasitesi oldukça yüklü bir işletmecilik işlevidir. Buna göre üretim yönetimi; işletmelerin sahip olduğu her türlü kaynağın optimum ölçüde bir araya getirilerek, belirli miktarda ve kalitede mal ve hizmeti, istenilen yer ve zamanda üretmeleri anlamına gelmektedir.

Tüketici taleplerinin, fiyat, zaman, miktar ve kalite yönünden optimum şekilde karşılanması,

Stok düzeyinin olabildiğince düşük tutulması ve stok devrinin artırılması,

İşletmelerin her çeşit kaynaktan, en verimli şeklide yararlanmalarını ve bunun derecesini 

yükseltmeyi gerçekleştirmek.
Üretim yönetiminin en önemli aşamalarından biri de üretimin planlanmasıdır. Üretim faaliyetinin gelecekteki seviyesini ve sınırlarını belirlemeye yönelik çabalar, üretim planlaması sayesinde gerçekleşmektedir.

koctex-logo
koctex-logo

2020 KOCTEX.COM ®Tüm Hakları Saklıdır.


Dil Seçin »