Sertifikalarımız

ÖDÜLLER

Sürdürülebilir Başarımız...

  • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri, yasal mevzuatlar ve ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
  • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
  • Ürün ve proseslerimizde, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürünlere, çevreye ve çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,
  • Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,
  • Proseslerimizde, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
  • Kurumsal Risk Yönetimiyle, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını ve riskin yönetilmesini sağlamayı,
  • Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

SERTİFİKALAR

2020 KOCTEX.COM ®Tüm Hakları Saklıdır.

Dil Seçin »