İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Kültürümüz
 

Yenilikler sunmayı misyon edinen insan kaynakları uygulamalarımızda değer ve farklılık yaratmaya öncelik veriyoruz. Başarımızın asıl mimarları olarak gördüğümüz çalışanlarımız, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik uyguladığımız projelerle uzun vadeli fayda sağlayan kazanımlar yakalıyorlar. Kurumun her kademesinde işlenen güven ve mutluluğu yaşarken kariyer hedeflerinde hızla ilerliyorlar.

 

Biz güçlü bir aileyiz!
 

Kurum kültürümüzde her çalışan ilişkilerin güçlendirildiği, başarıların teşvik edildiği bir ailenin üyesi olarak yüksek performans yakalıyorlar. Çalışanlarımızın motivasyonu, sosyal faaliyetlerle desteklenerek arttırılıyor. 

İnsan Hakları

– Çocuk İşçi Politikamız

  • Hiçbir koşul altında, çocuk işçi çalıştırmamaktayız.

– İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı; ve bunun için gerekli tüm ekipmanı sağlamayı garanti ediyoruz.

– Ayrımcılık Politikamız

  • Şirket sınırlarımız içinde ve dışında, ayrımcılığın hiçbir türüne hoşgörü göstermemekteyiz.

– Fırsat Eşitliği Politikamız

  • Tüm çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve ziyaretçiler arasında olmak üzere; eşitliği sağlamayı, herkese saygı çerçevesinde davranmayı ve iş ortamında çeşitliliği desteklemeyi vaat etmekteyiz.

– Kadınların Güçlendirilmesi Politikamız

  • Koç Tekstil olarak, sosyal ve ekonomik hayatta kadınların desteklenmesini, idari karar mekanizmalarına tümüyle ve etkili bir şekilde katılımını desteklemekteyiz. Yönetim kadromuzun %60’ının kadın iş arkadaşlarımızdan oluşmasını, bu yaklaşımımızın önemli sonuçlarından biri olarak görmekteyiz.

– Ücretler ve Çalışma Saatleri Politikamız

  • Tüm ücretlerin; ilgili yasal düzenlemelere uygun olmasını, çalışanlarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyenin üstünde olmasını, tam ve gecikmesiz ödenmesini; ve çalışma saatleri hususunda ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uygunluğu garanti ediyoruz.

Koç Tekstil'de Çalışmak

Koç Tekstil'in insan kaynağına olan ihtiyacı, kapsamı her geçen yıl genişleyen etkinliklere paralel olarak artmaktadır. Kapılarını Koç Tekstil’de çalışmak isteyen herkese açık tutan, ekibe yeni katılanlar heyecanla karşılanır. Vakıf, ırk, etnik köken veya cinsiyet temelli ayrımcılığa tolerans göstermez, tüm adaylara eşit fırsat sunmakta azami gayret sarf eder.

Yıl içinde ihtiyaca göre açtığımız sürekli ve dönemsel pozisyonları Açık Pozisyonlar sayfasından takip edebilirsiniz.

ÇALIŞAN GELİŞİMİ

Koç Tekstil'de çalışanların gelişiminin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de şirketin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik olarak sunulur.

2020 KOCTEX.COM ®Tüm Hakları Saklıdır.

Dil Seçin »